نهال پسته

میزان محصول پسته در  نهال پسته

میزان محصول پسته در نهال پسته به موارد زیر بستگی دارد:
الف) میوه نهال پسته اصولا روی جوانه های دو ساله بوجود می آیند و از طرفی در سالی که محصول نهال پسته زیاد می باشد شیره نباتی بیشتر به مصرف تولید محصول می رسد و مقدار کمتری برای ایجاد جوانه های تازه باقی می ماند. بنابراین تولید جوانه تازه در سالی که نهال پسته محصول زیادی دارد احتمالا کمتر است.

در نهال پسته غالبا کاهش محصول مربوط به ریزش زیاد جوانه های گل در سال باردهی می باشد. در نتیجه در سال بعد تعداد جوانه تازه کم می شود. در اینصورت به علت کم شدن تعداد جوانه های دو ساله محصول نهال پسته کاهش می یابد و چون در این سال محصول کم می باشد نهال پسته فرصت بهتری برای تولید جوانه ها خواهد داشت و محصول سال بعد هم افزایش می یابد.
ب) میزان محصول نهال پسته  نسبت غیر مستقیم با مرغوبیت آن دارد به همین نهال پسته پیوندی که از کشت بذر بوجود آمده اند محصول آنها از درختان پیوندی که از کشت بذر بوجود آمده اند محصول آنها از درختان پیوندی بیشتر و نامرغوبتر است.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 12:58

انواع پسته در ایران

ارقام پسته موجود در ایران عبارتند از:
رقم کله قوچی: عملکرد خوب باعث شهرت و گسترش آن شده،رقم زود گل و متوسط رس می باشد.
رقم ارحدی: معروف و سازگار،از گسترده ترین ارقام تجاری ایران و زودرس می باشد.
رقم اکبری: دارای بالاترین ارزش از نظر اقتصادی،بادامی شکل،کشیده و درشت،ریزگل و دیررس می باشد.
رقم احمدآقایی: میوه درشت و بادامی شکل دارد.سفید پوست،استخوانی و متوسط گل دیررس می باشد.
رقم ممتاز: بادامی شکل،مغز خوشمزه تر از سایر ارقام،زود گل و دیررس می باشد.
رقم سفید پسته نوق: بادامی شکل،در منطقه نوق رفسنجان به عمل می آید. زود گل و دیررس می باشد.
رقم خنجری دامغان: از ارقام تجاری در دامغان می باشد.بادامی شکل،دیرگل و متوسط راس می باشد.
رقم بادامی زرند: بادامی شکل،ریز و خنجر مانند،رنگ کدر،زود گل و خیلی زودرس می باشد.
رقم قزوینی: منشا آن منطقه قزوین است.معروف به کله بزی،بادامی شکل،ریز و مغز نسبتا سبز رنگ دارد و دیرگل وخیلی زودرس می باشد.
رقم شاه پسند: از ارقام تجاری در دامغان می باشد،بادامی شکل،دیرگل و متوسط راس می باشد.

منتشرشده در انواع پسته ی ایرانی
چهارشنبه, 07 مرداد 1394 09:32

نهال پسته بذري گلداني

استاندارد نهال پسته بذري گلداني
مشخص بودن والد مادري نهال پسته
مشخص بودن سلامت نهال پسته (عاري بودن از هرگونه بيماري و آفت)

- داشتن حداقل ارتفاع ۳۰ سانتي متر نهال پسته و قطر0.5-1 سانتي متر در ۵ سانتي متري بالاي طوقه
داشتن تنه واحد نهال پسته
سالم بودن جوانه انتهايي (سرماي پاييزه و بهاره باعث از بين رفتن جوانه انتهايي و قسمتي از شاخه در نهال پسته در حال رشد مي گردد)

استاندارد نهال پسته بذري گلبري:
مشخصبودن والد مادري نهال پسته
مشخص بودن سلامت نهال پسته (عاري بودن از هرگونه بيماري و آفت)

منتشرشده در درختان پسته
یکشنبه, 06 دی 1394 12:40

روش مناسب كاشت نهال پسته

روش مناسب كاشت نهال پسته

كاشت بذر نهال پسته طوري انجام شود كه قسمت شكمي بذر روي خاك قرار گرفته و روي آن با ماسه بادي به ضخامت 3-4 سانتي متر پوشانده شود.
فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته با خاك اطراف ريشه (گلبري):
فواصل كاشت بذر نهال پسته  بين و روي خطوط ۲۰ سانتي متر انجام شود.

عرض هر قطعه نهال پسته   از خزانه 1.5 متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت كنترل علفهاي هرز و آبياري نهال پسته  )
فاصله بين قطعات نهال پسته   حداقل يك متر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)
فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته   ريشه برهنه:
فواصل كاشت بذر روي و بين خطوط ۱۰ سانتي متر

منتشرشده در درختان پسته

شرايط لازم جهت جوانه زني بذر نهال پسته

خيساندن بذر نهال پسته در آب به مدت ۱۲ ساعت
بهتر است دماي آب نهال پسته  حدود ۲۵ درجه سانتي گراد باشد و حد اقل يكبار تعويض گردد.
براي بذر هاي ناخندان (دهن بست) نهال پسته  مدت خيساندن به ۲۴ ساعت افزايش مي يابد.
 پس از شستشوي مجدد با آب ازيكي از سموم قارچ كش كاربوكسين، تيرام يا بنوميل به نسبت 2.5 تا ۳ در هزار و يا هيپوكلريد سديم (مايع سفيد كننده) 0.5 درصد به مدت ۵ الي ۱۰ دقيقه ضد عفوني مي شود.

منتشرشده در درختان پسته

نکات زیر برای دستیابی به محصول بیشتر در نهال پسته و به منظور حاصلخیزی خاک و تامین مواد غذایی خاک حائز اهمیت می باشد:
1-    برای حاصلخیزی خاک نهال پسته  کودهای دامی و مرغی را باید از اوایل پاییز تا اوایل زمستان مصرف نمود و در مصرف کودهای مرغی باید احتیاط لازم را بعمل آورد.

2-    کودهای ازته برای ادامه رشد نهال پسته ضروری می باشد. هر ساله میتوان از کودهای اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم در محل سایه انداز درخت استفاده نمود اما لازم به یادآوری می باشد که قسمتی از کودهای از ته باید پس از مرحله  گلدهی و ما بقی در آغاز دوره به مغز رفتن پسته در حدود اوایل تیر ماه مصرف می شود.
3-    برای اینکه از نهال پسته  محصول بیشتری داشته باشید باید میزان کودهای فسفر و پتاس باید در زمینهای شنی بیشتر از زمینهای رسی باشد که معمولا این کودها در زمستان همراه با کودهای آلی مصرف می شوند.

منتشرشده در درختان پسته
یکشنبه, 04 مرداد 1394 13:06

مراقبتهای نهال پسته

مراقبتهای  نهال پسته

بطور کلی ریشه نهال پسته  بین 2 تا 4 متر بسته به نوع زمین در خاک فرو می رود در زمینهای سنگین رسی شنی رشد ریشه کند می باشد و ریشه به صورت عرضی رشد می نماید و در این صورت نهال پسته به کود کمتر و آب بیشتر نیازدارد. در صورتیکه در اراضی شنی رسی سبک رشد و نمود نهال پسته به صورت طولی بوده و نیازمند کود بیشتریست.

 نهال پسته نسبت به خشکی مقاومت زیادی دارد. و یقینا یکی از مقاومترین درختان میوه نسبت به کم آبی می باشد. علت مقاومت زیاد آن به کم آبی علاوه بر طبیعت گیاه، طول زیاد ریشه عمودی آن می باشد. نهال پسته در دوره اول رشد به طور عمودی در زمین فرو می رود و پس از برخورد به طبقات سخت به صورت عرضی گسترده می شود. آزمایشها نشان می دهد که نهال پسته با ارتفاع 60 سانتیمتر حدود 180 سانتیمتر ریشه داشته و تقریبا در این حالت نسبت طول ریشه به طول ساقه نزدیک سه بر یک می باشد.

منتشرشده در درختان پسته

شرايط لازم جهت تهيه بذر نهال پسته
منبع درختان بذرگيري شده كاملا مشخص باشد (بذور از درختان كاملا مشخص تهيه شوند).
بذرگيري از نهال پسته يكنواخت صورتگيرد (درختان پيوندي).
پسته سالم ، درشت و خندان همان سال  از نهال پسته انتخاب شود.
پسته ها ترجيحا توسط دست پوستگيري شده باشند.
پسته ها در آفتاب خشكشده باشند.
بذر ها تا زمان كاشت در جاي خشكو خنكنگهداري شده باشند.
در حال حاضر، مناسبترين بذر جهت توليد نهال پسته، بادامي زرند مي باشد.

منتشرشده در درختان پسته

بیماری پوسیدگی طوقه یا گموز نهال پسته

علایم بیماری:نهال پسته  نشانه های بیماری روی قسمتهای هوایی نهال پسته متاسفانه موقعی ظاهر می شود که بیماری طوقه و تنه نهال پسته را پوشانده باشد و در واقع نهال پسته تا سر حد مرگ پیش رفته است. روی شاخه های اصلی و قسمتهای هوایی تنه حبابهای شفاف و کوچک صمغ ترشح می شود و شاخه های کوچک نیز از انتها شروع به پژمردگی نموده و بطور ناگهانی یک قسمت یا تمام نهال پسته می میرد.
در هوای گرم بعلت پیشرفت بیماری پوست تنه نهال پسته حلقه وار آلوده شده و چنانچه که رطوبت خاک هم به حد کافی باشد علائم پژمردگی روی برگها بروز می کند. اولین آثار آلودگی قسمتهای زیر نهال پسته بصورت لکه های نرم مشخص در سطح پوست طوقه و قسمتی از تنه که زیر خاک نهال پسته به صورت لکه های نرم مشخص در سطح پوست طوقه و قسمتی از تنه که زیر خاک رفته ظاهر می شود. این لکه ها بیشتر تیره و گاهی قهوه ای یا سیاه می باشند. و چون پوست درخت خاکستری است لکه ها کاملا مشخص می باشد. اگر محل آلودگی را با چاقو خراش دهیم بافت تغییر رنگ یافته ای را مشاهده خواهیم کرد این بافت مبتلا ابتدا سطحی ولی بتدریج گسترش یافته و عمیق تر می شود. تا جایی که منطقه کامبیوم و تمام نسوج پوست را فرا گیرد.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:02

تغذیه نهال پسته

تغذیه نهال پسته
مناطق پسته خیز ایران عموما دارای اقلیمی نیمه خشک یا بیابانی می باشد خاکهای این مناطق دارای املاح معدنی زیادی می باشد. که بخشی از آن جذب نهال پسته می شود این خاکها بر خلاف خاکهای مناطق مرطوب فاقد ترکیبهای آلی هوموسی و بقایای گیاهان می باشد بنابراین خاک باغ در هر صورت نیاز به مواد آلی دارد.

کودهای آلی (گیاهی و حیوانی) در درجه اول موجب افزایش مواد هوموسی خاک می گردد و در درجه دوم خواص فیزیکی خاک را تغییر داده ضمن افزایش نفوذ پذیری قابلیت نگهداری و جذب رطوبت و عناصر غذایی را در خاک افزایش می دهد در درجه سوم عناصر غذایی موجود در کود نیز مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. معمولا مواد غذایی موجود در کودهای حیوانی پس از مصرف در سال اول 50% در سال دوم 25% و در سال سوم 10% آن جذب می شود. قابل به ذکر است که هر ساله در تابستان مقدار زیادی مواد هوموسی خاک در اثر تابش زیاد آفتاب و حرارت بالا از بین می رود.

منتشرشده در درختان پسته

شما اینجا هستید

خانه : درختان پسته : نمايش آيتم‌ها بر اساس برچسب: نهال پسته

خبرنامه

نظرسنجی

نظر سنجی

عالی - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 08 آگوست 2015 - 10:54
Top of Page